Informacja dotycząca oprzyrządowania do pobierania aseptycznego i bez pienienia próbek piwnych. Zastosowany przyrząd zapewnia głównie aseptyczne pobieranie próbek piwnych z naczyń technologicznych do posiewów mikrobiologicznych, a także do oznaczeń analitycznych. Dla ciągłego zabezpieczenia jałowości przyrządu poddawany jest on 30-sto minutowej sterylizacji w temperaturze 100 °C. Dla właściwego przeprowadzenia sterylizacji należy odkręcić nakrętkę mocującą uszczelkę stożkową po czym obie części /łącznie z gumową uszczelką/ wyjałowić. Następnie przyrząd należy wysuszyć w suszarce w 80-90oC. Po jego wyjęciu, w zależności od ilości posiadanych przez Browar przyrządów, należy je do czasu użycia sterylnie przechowywać bądź pojedynczo z zakrytymi folią aluminiową otworami, przy ich niewielkiej ilości, względnie w zbiorczym pojemniku, przy większej ilości. Dla sprawnego i prawidłowego jednorazowego pobierania próbek - zależnie od ich ilości - Browar powinien posiadać od 5 do 15 przyrządów. W przypadku zużycia stożkowych uszczelek gumowych są do nabycia zamienne. W przypadku gdy średnice kranów próbobiorczych nie są znormalizowane dorabiamy wg potrzeb redukcje.