Umożliwia oznaczenie CO2 w piwie: w fermentacyjnych lub dofermentacyjnych tankach, CKT oraz KEG - beczkach w procentach objętościowych albo w g/litr. 

Zasada pomiaru: 
Przyrząd do oznaczenia zawartości CO2 wykorzystuje pryncyp prawa Henriego, a zawartość CO2 ustala się z pomocą pomiaru równoważnych wielkości temperatury i ciśnienia po mechanicznym wytrzepaniu CO2 rozpuszczonego w piwie. 

Postępowanie robocze podczas pomiaru: 
Przed właściwym pomiarem obsługa połączy przyrząd za pomocą wężyka gumowego z odpowiednim naczyniem piwnym. Następnie za pomocą kurków kulowych zamykających napuści do pomiarowego naczynka próbkę piwa. Wytrzepanie próbki następuje po naciśnięciu gałki z unieruchomienia, mumieszczonej na górze przyrządu. Odczytamy wielkość równoważnego ciśnienia i temperatury, a następnie zawartość CO2 z nomogramu. Wyczyszczenie przyrządu po wykonanych pomiarach jest łatwe i szybkie. Sprowdza się do 
przyłączenia przyrządu do ciśnieniowego wyprowadzenia wody i przy bieżąco otwartych kurkach kulowych przebiega jego przepłukanie przy jednoczesnym, kilkukrotnym naciskaniu gałki w czasie przepłukiwania. Przez cały okres manipulowania z przyrządem, jak przy pomiarach tak też przy czyszczeniu, przyrząd winien być zawieszony na szyji za pomocą taśmy, co umożliwia podczas pracy mieć obie ręce wolne. Doceni to na pewno każdy, kto te pomiary wykonuje w warunkach roboczych.

Parametry techniczne:
  • Zakres pomiaru CO2: 2 do 7,8 g/litr (1 do 4 % vol)
  • Zakres pomiaru temp: 0° do +30°C.
  • Zakres pomiaru ciśnienia: 0 do 250 kPa lub /w barach albo w psi
  • Dokładność pomiaru zawartości CO2: +/- 0,2 g/l albo +-0,1% vol.
  • Dokładnóść pomiaru temp: +/- 0,5°C
  • Dokładnóść pomiaru ciśnienia: 2,5%
Rozpiętość dostawy:Właściwy przyrząd pomiarowy - 1 szt, wężyki próbobiercze - 2 szt, roboczy manuał -1 szt.
Wyposażenie:Głowica próbobiercza dla KEG, pompka /nie jest współczęścią dostawy - tylko na życzenie klienta/.