Umożliwia oznaczenie zawarości CO2 w CKT /tankofermentorach/ tankach leżakowych, KEG - beczkach objętościowo i wagowo. 

Zasada pomiaru: 
Przyrząd do oznaczenia zawartości CO2 wykorzystuje pryncyp prawa Henriego, a zawartość CO2 ustala się z pomocą pomiaru równoważnych wielkości temperatury i ciśnienia po mechanicznym wytrzepaniu CO2 rozpuszczonego w piwie. 

Postępowanie robocze podczas pomiaru: 
Przed właściwym pomiarem obsługa zaaretuje gałkę do wytrzepywania CO2 w położeniu dolnym, a następnie, (połączyć przyrząd za pomocą wężyka gumowego z odpowiednim naczyniem piwnym, bądż w przypadku KEG- beczek z odpowiednio przymocowaną głowicą na KEG, umożliwiającą osiągnąć potrzebne nadciśnienie w KEG - beczce w celu pobrania próbki. Obsługa następnie za pomocą kulowych kurków zamykających napuści próbkę piwa do naczynka pomiarowego. Zamknięciem obu kurków kulowych przyrząd przygotowany jest do pomiaru. Krótkim otwarciem i zamknięciem kurka kulowego wypustowego zlikwiduje się wewnętrzne nadciśnienie w przyrządzie, powstałe podczas pobrania próbki. Wytrzepanie CO2 wykonuje się wyciągnięciem i przyciśnięciem gałki po jej odaretowaniu. Po wytrzepaniu CO2 ponownie gałkę zaaretujemy w położeniu dolnym. Przyrząd włączamy przyciskiem "ON" na membranowej klawiaturze, a przez naciśnięciem klawisza "Enter", wg zawczasu wybranego reżimu na displeju zostanie odwzorowana wielkość zawortości CO2 w piwie. Mikrokomputer przyrządu umożliwia jego wielokieruknkowe zastosowanie. Oprócz pomiaru zawartości CO2 w piwie, także oddzielne pomiary temperatury lub ciśnienia piwa w CKT - tanku, tanku leżakowym bądż KEG - beczce. Przyrząd dostarczany jest w wersji prostej - typ GMD albo w wersji komfortowej - typ GMDK. Typ GMD umożliwia pomiar CO2, temperatury, ciśnienia wyłącznie po naciśnięciu klawisza "Enter", lecz bez zapisu zmierzonych danych do wewnętrznej pamięci przyrządu. Typ GMDK umożliwia pomiar CO2, temperatury, ciśnienia wyłącznie też po naciśnięciu klawisza "Enter", lecz z zapisem zmierzonych danych do wewnętrznej pamięci przyrządu. Istnieje możliwość wyboru nadania identyfikacji próbek, bądż ręcznie z klawiatury za pomocą abecadłowego numerowanego oznaczenia albo automatucznie /narastające liczbowe oznaczenie próbek/. Przyrząd zapisze oznaczenie próbek oraz zmierzone wielkości do wewnętrznej pamięci, przy 
jednoczesnym ich zobrazowaniu na dyspleju. Dane na dyspleju można powtórnie 
przeglądać albo przenieść do komputera PC celem dalszego ewentualnego opracowania. Możliwa jest też bezpośrednia transmisja zmierzonych danych do statystycznego piwowarskiego software. Wyczyszczenie przyrządu po wykonanych pomiarach jest łatwe i szybkie. Polega na identycznym postępowaniu jak z przyrządem analogowym typu GMA.

Parametry techniczne:
  • Zakres pomiaru CO2: 1 do 9,99 g/litr.
  • Zakres pomiaru temp: -3 do +30°C.
  • Zakres pomiaru ciśnienia: 0 do 600 kPa lub /w barach albo w psi/.
  • Dokładność pomiaru zawartości CO2: +/- 0,1 g/l albo +/-0,05% vol.
  • Displej cyfrowy: 8-o miejscowy.
  • Pamięć do zachowania zmierzonych danych: 400 zmierzonych próbek /typ GMDK/.
  • Wymiary przyrządu /wys. x szer. x gł./: 300 x 180 x 280 mm.
  • Dokładność pomiaru temp: +/- 0,1°C
  • Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 0,5%.
  • Ciężar przyrządu: 2 kg.
Rozpiętość dostawy:Właściwy przyrząd pomiarowy - 1 szt, wężyki próbobiercze - 2 szt., roboczy manuał - 1 szt.
Wyposażenie:Głowica próbobiorcza dla KEG, pompka /nie jest współczęścią dostawy - tylko na życzenie klienta.