Aparat czopowy można łatwo rozebrać na części, do których dostęp pod względem czyszczenia jest bardzo prosty. Aparat czopowy produkujemy dla tanków o objętości 1000 hl. Nadciśnienie czopowe może być nastawione w granicach 0-3 bary (0-300 kPa). Podłączenia do tanku leżakowego dokonujemy indywidualnie w zależności od wymiaru króćca znajdującego się przy tanku leżakowym. Wszystkie części przyrządu wytworzone są ze stali nierdzewnej. Naczynko wykonane jest ze szkła organicznego. Na szczególne życzenie nierdzewny kurek kulowy jest zastąpiony kurkiem z brązu o powierzchni poniklowanej. To wykonanie jest tańsze.