Monitor pastaryzacyjny przeznaczony jest do zapisu krzywych temperaturowych i do pomiaru efektu pasteryzacyjnego podczas procesu pasteryzacji piwa i napojów. Przyrząd można również wykorzystać jako notatnik - zapiśnik wszystkich innych dowolnych temperatur jak na przykład: podczas zacierania, fermentacji głównej, dofermentowania, temperatur pomieszczeń i składów, itp. Przyrząd składa się z sondy temperaturowej i z pomiarowego mikrokomputera. Mikrokomputer pomiarowy umieszczony jest w wodoszczelnej osłonie. Długość sondy temperaturowej jest dobrana tak, aby punkt pomiaru był na wysokości około 10-30 mm od dna butelki lub puszki tj. w miejscu, które ogrzewa się najlepiej. Monitor pasteryzacyjny wyposażony jest w pamięć wewnętrzną, do której okresowo przekazywane są zmierzone temperatury. Dane te po zakończeniu procesu pomiarowego zostają przeniesione przez połączeniowy kabelek RS 232 z wewnętrznej pamięci monitora pasteryzacyjnego do komputera PC, w którym zmierzone wartości za pomocą oceniającego softwaru są przepracowane i wywartościowane.

Zakres dostawy
 • Dostawa monitora pasteryzacyjnego składa się z następującyh części:
 • Wodoszczelny pojemnik ze stali nierdzewnej z mikrokomputerem.
 • Czujnik temperatury, który na trwało połączony jest kabelkiem z pojemnikiem.
 • Płyta podstawowa monitora pasteryzacyjnego, na której umieszcza się próbną butelkę z wodoszczelnym pojemnikiem.
 • Połączeniowy kabel pomiędzy monitorem pasteryzacyjnym a komputerem.
 • Komunikacyjny a oceniający software.
 • Instrukcja obsługi.

Dane techniczne:
 • Zakres jednostek pasteryzacyjnych: 0 do 1000 JP.
 • Zakres temperaturowy: -15° do 70°C.
 • Dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,1°C.
 • Wyliczenie JP: 1 JP/min. przy 60°C.
 • Dokładność JP: 0,5 JP.
 • Okresowość pomiaru temperatury: wstępnie nastawiona wartość co 10 sek.
 • Max. czas pomiaru dla okresu pomiarowego 10 sek: 15 godz.
 • Zasilanie: litowa bateria o wytrzymałości pracy.
Oceniający program dostarcza następujące możliwości:
 • Przeniesienie danych z monitora pasteryzacyjnego do komputera PC.
 • Graficzne odwzorowanie krzywych temperaturowych i pasteryzacyjnych.
 • Graficzne odwzorowanie krzywych letalnych szybkości biologicznego uśmiercania mikroorganizmów.
 • Wyliczanie ogółem jednostek pasteryzacyjnych.
 • Momentalne wyliczanie wartości ogółem skutku letalnego.
 • Momentalne wyliczanie wartości ogółem relatywnego spadku ilości mikroorganizmów.
 • Wyliczenie stopnia uszkodzenia sensorycznego piwa pasteryzacją.
 • Tabelkowy wypis zmierzonych wartości.
 • Wydruk krzywych temperaturowych, pasteryzacyjnych i wartości tabelarycznych na drukarce.
 • Archiwowanie zmierzonych danych na dysku komputera.
 • Ponowne odczytanie przechowywanych danych z dysku, odwzorowanie na dyspleju komputera lub ewentualnie wydrukowanie