Nefelometry są przyrządami do wykrywania cząsteczek w płynach. Szeroki dynamiczny zakres umożliwia wykonywać analizę prób od bardzo klarownych do znacznie mętnych. Przez ich stosowanie uzyskujemy cenne informacje o procesach filtracji i oczyszczenia jak np.:

  • Klarowność wyborów gotowych: woda pitna, piwo, wino, destylaty.
  • śledzenie trwałości, prognozowanie trwałości: stabilność koloidalna.
  • Kontrola skuteczności filtracji.
  • Integralne bakteriotesty, krzywe wzrostu.
  • Woda wejściowa i wyjściowa w stacjach uzdatniania i oczyszczania ścieków.

Zasada pomiaru:Przyrząd pracuje na zasadzie rozpraszania światła na cząsteczkach znajdujących się w płynie. Światło ze źródła przechodzi przez próbę - wzorzec, a detektory optyczne mierzą bieżącą intensywność przechodzącego światła /kompensacja barwy wzorca/ i jego rozproszenie pod katami 90° i 12°. Odpowiedzi optyczne w tych to kanałach (90° i 12°) różnią się w zależności od wielkości rozpraszających cząsteczek, a tym samym umożliwiają rozróżnić typ ośrodków zmętniających /koloidy - zawiesiny - cząsteczki/ Sygnały z detektora są elektronicznie przetwarzane, a sterujący mikroprocesor według wykrywanych wzajemnych powiązań i kalibracji oblicza wartość zmętnienia w odpowiadającej skali jednostkowej /standardowo jednostki EBC/ oraz zobrazuje je na dyspleju, ewentualnie wydrukuje na drukarce bądź po standardowym zbiorze przekaże do komputera.
Wykonanie:Numeryczne przetwarzanie sygnału oraz automatyczne obracanie wzorców podczas oznaczeń umożliwia wykorzystywanie dokładne i powtarzalne pomiary nie tylko w kuwetach, ale też bieżąco w butelkach handlowych. Automatyczne przełączanie zakresu i regulacji za pomocą j ednego przycisku czteroelementowej klawiatury dopuszcza obsługiwanie nefelometru także osobom zupełnie niekwalifikowanym.
Ponad to:Komora pomiarowa z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej napełniona wodą destylowaną /imersja/.
Dwurzędowy podświetlany LCD dyspej.
Sonda kontroli kalibracji.
Proste, łatwe sterowanie.
Długotrwałe stabilizowane źródło światła.