Urządzenia te ze względu na swoją uniwersalność mają szersze zastosowanie. Można je używać jako jednostki forsujące albo jako termostat cieczowy. Wszystkie wytwarzane typy wyposażone są w nowoczesną elektronikę, zapewniającą użytkownikom przyjazny komfort ze względu na wygodę obsługi i wysokie walory użytkowe. We wszystkich typach jest oczywiście automatycznie utrzymywany stały poziom w naczyniu termostatycznym podczas trwania próby i to przy różnej ilości wkładanych butelek do testu. Mogą to dobrze ocenić pracownicy laboratorów, którzy wiedzą jak jest nieprzyjemna praca przy odbieraniu gorącej cieczy z łażni, kiedy powstaje konieczność włożenia znacznej ilości próbek. Zagraża to też przepaleniu naczynia. Dla oznaczania stabilności koloidalnej piwa i szybkiego prognozowania trwałości stosuje się szok temperaturowy w kombinacji z
pomiarem zmętnienia piwa za pomocą nefelometru. Zastosowane matody podczas prób forsujących różnią się między sobą jak temperaturą /podgrzewanie, schładzanie/, tak też czasem trwania próby oraz ilością włożonych próbek.

Opis urządzenia
1)Jednostka do testów forsujących: SU6.2, SU12.2. Z dwoma oddzielnymi łażniami wodnymi /zimną i ciepłą/ z pojemnością 6 + 6 albo 12 + 12 butelek. Przystosowana swoją uniwersalnością do szerszego użytkowania: jako jednostka forsująca i jako dwa samodzielne termostaty cieczowe.

2)Jednostka do testów forsujących: SU6.1, SU12.1. Z jedną łażnią o pojemności 6 albo 12 butelek. Umożliwia eksploatację w temperaturowym zakresie -10 do +80 °C z możliwością zaprogramowania czasu /okresu trwania i ilości cykli/.